Hokejová
výstroj

Vyberte si z naší široké nabídky hráčské hokejové výstroje od renomovaných značek Bauer, Easton, Warrior, CCM, Reebok, Bauer, Sherwood, Salming, Botas,

V kategorii hráč najdete hráčské brusle, výstroj pro hráče, helmy, mřížky, plexi, hokejky, shafty- tyče, blady- čepele, vaky a tašky, hráčské doplňky, dresy a stulpny, volnočasové oblečení, ribana a termoprádlo, pitný režim.

U nás si vybere opravdu každý…


Internetový obchod:
E-mail: hokejova.vystroj@seznam.cz

Prodejna:
Telefon: Po-Pá +420 541 211 655
Volejte: 14-16hod!

Adresa:
Botanická 63, 60200 Brno - Královo pole

Reklamace

Záruční podmínky a postup při reklamaci.

Není-li na dodacím nebo záručním listě uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců. Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží vždy nejméně 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele v platném znění.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.
Převzetí zásilky

Kupujícímu je doporučeno zásadně nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a neprodleně nás kontaktovat. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou. Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady co nejdříve oznámit písemnou formou na e-mail: hokejova.vystroj@seznam.cz (nejrychlejší způsob) nebo telefonicky: +420 541211655, či korespondenční poštou na adresu sídla firmy:

Hockey sport Vrba s.r.o. , Ostopovická 10a , 642 00 Brno.
Při prvním použití

Kupujícímu je doporučeno před prvním použitím se důkladně seznámit s funkcí pořízeného zboží. V případě užití zboží v rozporu s jeho funkčností nemůže být případná vada, tímto jednáním vzniklá, uznána jako záruční.
Záruční podmínky

Na výrobky poskytujeme zákonnou 24 měsíční záruční dobu pokud není stanovena delší. Záruční doba počíná běžet dnem prodeje výrobku kupujícímu a je vyznačena na prodejním dokladu. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím v rozporu s účelem použití výrobku, na vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením či živelnou pohromou (voda, písek, oheň atd.) U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Tato vada je vyznačena na prodejním dokladu.
Odpovědnost za vady/Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu kupní smlouvě odpovídajícího. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou funkčností nebo poruchou výrobku. Prodávající dále neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl nebo je sám způsobil. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
Vyřízení reklamace

Kupujícím je doporučeno v případě reklamace výrobku zakoupeného u firmy Hockey sport Vrba s.r.o. postupovat následujícím způsobem:

V případě reklamace výrobku se obrátit na naši prodejnu v Brně, čímž sobě významně urychlí proces reklamace na nezbytně nutnou dobu, protože firma Hockey sport Vrba s.r.o. pracuje v tomto vztahu pouze jako zprostředkovatel.

Reklamaci můžete uplatnit formou zásilky na adresu sídla: Botanická 63, 612 00, případně osobně na adrese kamenné prodejny: Botanická 63 , 612 00 Brno.

Dodat spolu s reklamovaným zbožím veškeré součásti, které mohou s vadou souviset, přesný popis vady, případně důkaz projevu vady, která vzniká pouze občas, kontaktní informace (telefon, e-mail), specifikaci práv, která chcete v souvislosti s reklamací uplatnit, prodejní doklad (kopii), který slouží jako záruční list.

Zásilka s reklamovaným zbožím by měla být dodána v řádném bezpečném obalu jako cenný balík (nikoliv dobírkou).

Uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z Občanského zákoníku a zákonu O ochraně spotřebitele v platném znění a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,

uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis,
reklamaci přijme a jako neoprávněnou na místě zamítne a reklamované zboží vrátí kupujícímu,
reklamované zboží přijme k odbornému posouzení v autorizovaném servisu, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude zamítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamce, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení - reklamační protokol.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně).

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.
Kdy není možné reklamaci uznat?

v případě mechanického poškození, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům zboží
zboží bylo poškozeno živly
zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s jeho funkcí
V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamační protokol,formulář: (použijte vždy při reklamaci a vložte do balíku, přiložte k mailu)
Reklamační list
Reklamující:

Jméno: ..........................................................................................................................................

Adresa: ..........................................................................................................................................

Telefon: ..........................................................................................................................................

E-mail: ............................................................................................................................................

Dodavatel: Hockey sport Vrba s.r.o. Ostopovická 10a, Brno 64200

Číslo prodejního dokladu: ................................... Datum prodeje: .......................................................

Číslo objednávky: .....................................................................

Označení reklamovaného zboží: .........................................................................................................

Značka: ......................................................... model: ......................................................................

Popis závady: ...................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Obsah balení při předání: ...................................................................................................................

Upozornění: Zboží k reklamaci předávejte vždy kompletní včetně příslušenství, předejdete tak prodloužení doby reklamace.

 

................................................................
Datum a podpis reklamujícího

Dobré pročíst, upozornění pro nakupující!

Vyberte si model výstroje, bruslí, helmy a ostatních potřeb, který nejlépe vyhovuje a hodí se pro váš styl hry. O správném výběru modelu se poraďte s prodejcem. Brusle používejte výhradně na ploše s upraveným ledem!Používejte pouze výrobky odpovídající vaší velikosti.

Záruční doba na uvedený výrobek je 24měsíců. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, poškození úmyslné nebo neúmyslné, nešťastnou náhodou, nárazem nebo přeseknutím. Za chybu nelze považovat změnu výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho mechanického opotřebení, nesprávného používání, příp. nesprávného zásahu, neošetřování výrobku, neúměrného a nešetrného zacházení s výrobkem, jakož i v důsledku přirozeného opotřebení materiálu a výrobku běžným užitím!

Upozornění!

Vzhledem k charakteru požití uvedeného výrobku je zřejmé, že při hře dochází k mnoha rizikům vedoucí k následnému mechanickému poškození. Poškození tímto způsobem se nepovažuje za výrobní vadu výrobku! Při výběru výrobku odpovídajícímu vašemu způsobu hry resp.bruslení se poraďte s prodejcem!

Ošetřování!

Nože a nýty po každém použití důkladně otřete hadříkem, botu rozšněrujte a vysušte v pokojové teplotě ne na topení či přístroji (týká se i výstroje). Při obouvání a vyzouvání dostatečně povolte tkanice, jinak může dojit k poškození kovových oček a zadní opěrky, přip. hlavní konstrukce brusle. Výstroj oblékejte a používejte dle určení. Při oblékání a vysvlékání vždy použijte suché zipy bez nadměrné sily. Toto poškození se nepokládá za vadu materiálu a není důvodem k reklamaci!

Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

X. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2016

Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Newslettery

Chcete odebírat informace každý měsíc?

Hokejová výstroj

nejširší nabídka hokejové výstroje a výzbroje

Kontakt

Internetový obchod:
E-mail: hokejova.vystroj@seznam.cz

 

Prodejna:
Telefon: Po-Pá +420 541 211 655
Volejte: 14-16hod!

Adresa:
Botanická 63, 60200 Brno - Královo pole

Slevy a akční ceny

U nás vždy něco navíc: Zajišťujeme servis, odborné poradenství a slevy pro kluby, nabízíme slevy na "Rodinné pasy" a "Sphere cards". Bonusové akce, možstevní slevy. Snažíme se Vám nabídnout akční zboží za co nejnižší ceny značek: Easton, Bauer, Ccm, Reebok, Warrior, Vaughn, Salming, Sher-wood, Brians, Fischer, Hejduk sport, Winnwell, Fila, Botas, Tempish. Prostě být vždy krok napřed. Nakupujte u hokejových odborníků. Nabízíme zajimavé množstevní i klubové slevy a podíllíme se na akci "Pojď hrát hokej" ČSLH.

Proč nakupovat u nás

Jsme autorizovaní prodejci světových značek. Zkušeností v oboru od roku 1991. Máme skvělé ceny, protože se podílíme na dovozu a distribuci zboží maloobchodně i velkoobchodně v České republice tak i v zemích EU.  Dodací lhůta do 24.hod! Široký výběr bruslí, hokejek, helem, in-linu. Většina zboží je skladem a můžete si ho vyzvednout (při zadání elektronické objednávky cena jako v e-shopu) na prodejně. Hokejová a brankářská výstroj to je naše specializace. Nabízíme zajimavé slevy na rodinné pasy a Sphere cards.

Jsme autorizovaný prodejce těchto značek:

Easton Warrior CCM Reebok Bauer Vaughn Salming Botas Fila Fischer REY Brians Sher-wood Winnwell